Május 2. 15:30 Stúdió Színpad (Versenyprogram)


KASSAI THÁLIA SZÍNHÁZ 
2x60 perc 
AKÁRKIK (14+)
Anyones
A Kassai Thália Színház legújabb bemutatója az Akárkik című színházi nevelési előadás (Theatre in Education – TIE), mely a közel húsz éve működő budapesti Káva Kulturális Műhellyel együttműködve jött létre, minden szempontból egyedülálló, kísérleti kezdeményezésnek számít magyar és szlovák nyelvterületen egyaránt.

A produkció szlovákiai magyar színházi közegben, de egyáltalán a szlovák kulturális színtéren is, abszolút úttörő vállalkozás, ilyen típusú előadás, professzionális keretek között még nem jött létre honi kőszínházban. Az előadásban a színház profi színészei játszanak, de a Káva színházi-nevelői tapasztalatai alapján alakul ki a produkció formanyelve. Ez a két tényező a garancia arra, hogy mind művészi, mind nevelői ambícióiban egy igényes, minőségi előadás jön létre. Szlovákiában még nem született olyan előadás, mely ezt a két utat, szemléletet, hozzáállást ötvözi, mindkét fél hosszú évek alatt szerzett tapasztalatait hasznosítja. A Thália Színház színészeinek, alkotóinak újdonság kipróbálni ezt a színházi formát, és a színházi-nevelő program kereteit. A Káva Kulturális Műhely pedig bár mindig profi rendezőkkel dolgozik, de az új tapasztalat, hogy alkotóként nem közvetlenül színész-tanári, de tanácsadó-rendező-alkotói minőségben lesznek részei a folyamatnak.

A színház száméra lényeges levetkőzni a negyedik falas, kukucskaszínházi beidegződéseket, fontos célkitűzés a nézők felé nyitó, a közönséget aktivizáló, interaktív produkció létrehozása, melyben a színészek teljesen más módon kell, hogy jelen legyenek, működjenek, mint a hagyományos előadásokban. A projektben részt vesz a Thália Színház öt színésze – Szabadi Emőke, Lax Judit, Nagy Kornélia, Madarász Máté és Havasi Péter, Czajlik József, mint rendező,Forgács Miklós, mint dramaturg és a Káva három színész-tanára – Milák Melinda, Kardos János és Gyombolai Gábor.

A cél, hogy szlovákiai magyar szinten is legyen színházi-nevelési program, a Thália Színház ezt a munkát a hiánypótlás miatt is vállalja. A megvalósuláson túl lényeges a létrejött előadás továbbjátszása, hogy minden jelentősebb szlovákiai magyar középiskolába eljusson ez a színházi forma, a kassai Thália Színház be akarja kapcsolni a folyamatba az összes fogadóképes tanintézményt. A célközönség a 14-18 éves korosztály. Elengedhetetlen, hogy a magukba az iskolákba is ellátogasson a színház ezzel a projekttel, hiszen ez a produkció mintaelőadásként is működik majd, ezen keresztül akarják az alkotók meggyőzni a tanintézményeket, pedagógusokat, diákokat a színházi-nevelési projekt fontosságáról. Egy előadáson mindig egy adott középiskolás osztály vesz majd részt.

Egy színházi előadás a néző szempontjából nem csak egy viszonylag védett pozícióból tulajdonképpen passzívan figyelt produkció, de közös alkotás, mely konkrét témák mentén, interaktívan, a közönséget is bevonva, az ő jelenlétével hangsúlyosan számolva jön létre. Ebben a műfajban a produkció fele készül el a próbafolyamat alatt, a másik fele pedig magán az előadáson születik meg, amikor a diákok hozzászólnak az adott témához, beszélgetnek a szereplőkkel, befolyásolják a történet kimenetelét, maguk döntenek bizonyos momentumokról. Lényeges elem a színházi-nevelési program beindításánál a közösségteremtés, a jövő színházlátogatójának kinevelése, hogy a következő generációk számára ne csak ünnepi, különleges alkalom legyen a színházba járás, de egyfajta gondolkodásmóddá váljék, módszerré mely segíthet akár a problémák artikulálásánál és megoldásánál is, és a fiatalokat körülvevő világ befogadásában, értelmezésében fontos szerepet játszó tényezőként legyen jelen.
 
Az Akárkik című színházi nevelési előadás kiindulópontja Kárpáti Péter Akárki című drámája. Az utóbbi évtizedek egyik jelentős magyar drámai alkotása lényeges, de gyakran tabuizált, elhallgatott témákat feszeget, melyek közül a legjelentősebbek a halál, a gyászmunka, a társadalom viszonya a haldoklóval. Az Akárkik a felelősségvállalás témakörét járja körül. A diákokat azzal a kérdéssel szembesíti, vajon mi a másik ember felelőssége, egy olyan emberrel kapcsolatban, aki bajban van. Mik a felelősségvállalás lehetőségei egy családtag, egy barát, a társadalom, vagy egy vadidegen szempontjából? Lehet-e segíteni, ha a másik elutasítja, ha az érintett magának is hazudik, mit tud tenni a közeli hozzátartozó, vagy a kívülálló? Az Akárkik központi szereplője a középiskolás diáklány, aki a furcsán viselkedő anyja után nyomoz, próbálja kideríteni, mi történt vele, mi a problémája. Egy nap történetét meséli el az előadás, amikor a lány bejárja az anyja útját, felkeresi azokat az állomásokat ahol az anyja is megfordult. A produkció fontos részét képezik, azok az interaktív részek, amikor a résztvevő fiatalok egy-egy szereplő szemszögéből kell, hogy továbbgondolják az addig történteket. Bizonyos pontokban, amikor döntéseket kell meghozni egy-egy figurának, a diákok is aktív résztvevőivé válnak az eseményeknek.


The performance Anyones is based on the drama of Péter Kárpáti, titled Anyone. It is one of the important Hungarian dramatic works of the recent decades, it presses significant but often withheld issues, treated as taboos, e.g. death, grief work, the way society relates to dying people. The play Anyones is dealing with the topic of responsibility.

Előadók/Cast: Nagy Kornélia/Varga Lívia, Szabadi Emőke, Lax Judit, Havasi Péter, Madarász Máté
Rendező/Directed by: Czajlik József